Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco UFace 602

Liên hệ giá

  • Kiểu ứng dụng: khuôn mặt, Vân tay, Thẻ từ và Mật khẩu
  • Chip xử lý: Chip Intel (Mỹ) Multi-Bio 600
  • Dung lượng bộ nhớ : 1200 khuôn mặt, 2000 vân tay, 10000 thẻ
  • Dung lượng chấm công: 100 000 lần
  • Màn hình hiển thị: TFT 4,3 inch