Virdi

Showing all 23 results

logo virdiVirdi là một trong những thương hiệu chấm công cùng kiểm soát ra vào uy tín hiện nay có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Các sản phẩm đến từ thương hiệu này luôn đảm bảo đáp ứng tốt mọi điều kiện cũng như nhu cầu mà khách hàng đặt ra như về việc quản lý nhân sự với hệ thống máy chấm công hiện đại hay vấn đề đảm bảo an ninh và kiểm soát ngươi ra vào