Đầu đọc phụ Virdi SR-100FP

4.975.000

  • Kết nối được cả thẻ EM (125 khz, 13.56MHz Mifare) và vân tay.
  • Kết nối với: AC 6000, AC 4000, AC 2100 (V3.0) (chống truy cập trái phép).
  • Kết nối với đầu đọc chính thông qua RS 485.
  • Chuẩn IP65 chống nước.
  • Hiển thị LED 3 trạng thái.