Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa ZKTECO F21Lite

Liên hệ giá

  • Màn hình màu: 2.4-inch TFT LCD.
  •  Dung lượng vân tay: 3,000.
  •  ID Card: 5000 (Mifare Card tùy chọn, giá liên hệ).
  •  Dung lượng giao dịch: 100,000.
  •  Giao thức giao tiếp: RS232/485, TCP/IP, USB-host.