Máy chấm công vân tay Ronald Jack 3000TID-C

Liên hệ giá

  • Lưu trữ: 1.800 người dùng.
  • Dung lượng nhớ 80.000 giao dịch khi không kết nối máy tính.
  • Thời gian nhận dạng: <=2s
  • Giao tiếp với máy tính: RS232, RS485, TCP/IP
  • Màn hình LCD hiển thị tên nhân viên