Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack X628H

Liên hệ giá

  • Khả năng quản lý 500 dấu vân tay
  • Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay
  • Bộ nhớ: 80 000 bản ghi
  • Giao tiếp : TCP/IP , USB
  • Màn hình 2.8-inch TFT trực quan