Máy chấm công vân tay ZKTeco iClock9000-G

Liên hệ giá

  • Khả năng quản lý: 6000 dấu vân tay, 6000 thẻ Proximity, 6000 user
  • Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay
  • Bộ nhớ: 200.000 bản ghi “
  • Pin lưu điện thời gian chờ lên tới 4-8 tiếng ( có tính năng kiểm soát cửa)