Đầu đọc nhận dạng vân tay WSE 504

Liên hệ giá

  • – Tích hợp đọc vân tay và thẻ RFID (Thẻ cảm ứng 125KHz)
    – Tất cả thông tin và sự kiện được lưu tại đầu đọc chính
    – Đầu đọc phụ này chụp hình ảnh vân tay và đưa về đầu đọc chính để mã hóa và xác nhận
    – Còi báo và đèn chỉ thị sẽ được báo khi nó nhận thông tin đáp ứng từ đầu đọc chính.
    – Tích hợp với máy chấm công, kiểm soát cửa WISE EYE WSE-8000A.