Máy chấm công khuôn mặt ZKteco SilkBio-100TC

5.190.000

  • Dung lương: 2000 Khuôn mặt, 3000 vân tay & thẻ
  • Bộ nhớ: 100.000 lượt giao dịch
  • Hỗ trợ kiểm soát cửa
  • Kết nối với phần mềm FTA xuất báo cáo nhanh