Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào GIGATA 909

3.480.000

  • Xác nhận bằng thẻ từ
  • Quản lý đến 30000 thẻ
  • Sử dụng CHIP intel của Mỹ
  • Dung lượng bộ nhớ nên đên 50000 in/out khi offline