Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào Ronald Jack F18

3.890.000 3.350.000

  • Phân quyền kiểm soát ra vào cho từng người.
  • Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Dể sử dụng, tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
  • Lưu trữ 3,000 dấu vân tay. 30.000 bản ghi sự kiện
  • Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP
  • Màn hình LCD, hiển thị tên người dùng.
  • Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cup điện.