Máy chấm công nhận diện khuôn mặt F200

Liên hệ giá

  • Màn hình màu 5.0 inch, giao diện thân thiện dễ sử dụng.
  • Dưng lượng cao, quản lý đến 3000 khuôn mặt.
  • Hộ trợ nhiều dạng ngôn ngữ.
  • Tốc độ nhận diện khuôn mặt <1s.
  • Phạm vi nhận diện khuôn mặt 0,5 – 1,5m