Máy chấm công vân tay Ronald Jack Iclock 1000G

Liên hệ giá

  • Số lượng mẫu vân tay 6.000
  • Số lượng thẻ 6.000
  • Dung lượng nhật ký sự kiện 200.000
  • Cảm biến quang học ZK
  • Màn hình TFT 2,8 “