Máy chấm công vân tay và thẻ Biostation 2 BS2-OIPW

Liên hệ giá

  • BioStation 2BS2-OEPW cung cấp dung lượng bộ nhớ lớn để xử lý số lượng lớn người dùng.
  • Thiết bị có thể quản lý tới 1.000.000 mẫu vân tay
  • Có thể chuyển tới 500.000 người dùng tối đa tương đương với dân số của một khu vực tàu điện ngầm lớn như Miami.
  • Ngoài ra, BioStation 2 có thể chứa tới 3.000.000 nhật ký để sao lưu trong trường hợp mất kết nối với máy chủ để bảo vệ an toàn tất cả các bản ghi.
  • Máy được thiết kế để cung cấp kết hợp và xác thực ngay lập tức.