Thiết bị nhận dạng vân tay kiểm soát cửa ra vào Soyal AR-837EFi (9000DO)

Liên hệ giá

  • Màn hình LCD.
  • Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking).
  • Bộ nhớ trong quản lý 4.500 user vân tay/16.000 user thẻ hoặc mã PIN.
  • Lưu trữ 32.000 giao dịch khi Off-Line.
  • Hỗ trợ 63 TimeZone, 04 Auto Open Door Time Zone.
  • Phần mềm kiểm soát + chấm công FTA chuyên nghiệp Tiếng Việt.
  • Hỗ trợ kết nối máy tính: TCP/IP hoặc RS485.