Khóa cảm ứng khách sạn 930-IC

Liên hệ giá

  •  Áp dụng thẻ: Thẻ IC SIEMENS.
  • Nguồn điện: 4 pin kiềm AAA tiêu chuẩn.
  • Tuổi thọ pin: Khoảng 18 tháng ở trạng thái bình thường, tùy thuộc vào cả điều kiện sử dụng và khí hậu.
  • Độ tin cậy của việc chèn thẻ: Không có tai nạn trong 10000 lần cắm thẻ liên tục.
  • Tiêu thụ tĩnh: 3uA.
  • Tiêu thụ động: 180mA.
  • Cảnh báo điện áp thấp: Khi điện áp Power Power nhỏ hơn 4,5V, sẽ có cảnh báo khi mở khóa. Khóa vẫn có thể được mở khóa khoảng 200 lần trước khi thay pin.