Khóa cửa khách sạn 929-3-DMF1

Liên hệ giá

  • Thẻ áp dụng: Thẻ RF không tiếp xúc TEMIC hoặc thẻ RF không tiếp xúc MIFARE ONE.
  • Nguồn cung cấp: 4 pin kiềm AAA tiêu chuẩn.
  • Tuổi thọ pin: Khoảng 10 tháng ở trạng thái bình thường, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và khí hậu.
  • Tiêu thụ tĩnh: 12uA.
  • Tiêu thụ động: 200mA.
  • Thời gian mở: Khóa sẽ tự động khóa lại 7 giây sau khi mở khóa.
  • Độ tin cậy của hoạt động thẻ: Không có tai nạn trong 1000 lần hoạt động thẻ liên tục.
  • Mở khóa khẩn cấp: Cửa có thể được mở khóa bằng Thẻ Master hoặc phím Cơ mặc dù deadbolt hoạt động.