Khóa cửa khách sạn Hune 930-D giá rẻ

Liên hệ giá

  • Áp dụng thẻ: thẻ TEMIC tiếp xúc RF hoặc  thẻ MIFARE ONE tiếp xúc RF
  • Nguồn cung cấp: 4pcs pin AA alkaline tiêu chuẩn.
  • Màu sắc: Silver, Golden
  • Mortise: Single latch
  • Chất liệu: Stainless Steel, golden PVD