Khóa điện từ YLI YM-350LED-DS

2.050.000 1.908.000

  • Khóa khi cấp điện, nhả khi mất điện (Fail safe)
  • Có đèn LED chỉ thị trạng thái khóa và Sensor trạng thái cửa
  • Lực giữ 350kg (800 lbs)
  • Lắp được với bộ gá khóa: MBK-350L, MBK-350ZL, MBK-350UL, MBK-350LC