Máy chấm công nhận dạng vân tay và thẻ KJ3500 F PFC EM/5K

  • Có tốc độ nhận thực nhanh nhất thế giới (< 0.3 giây 1:N).
  • Màn hình màu TFT 4.3″, bàn phím cảm ứng trên màn hình
  • Số lượng người sử dụng: 5.000 người/vân tay
  • Số lượng bản ghi sự kiện: 500,000 bản ghi, 10.000 ảnh chụp
  • Có thể lắp đặt trong nhà, ngoài trời (IP65)
  • Hỗ trợ cổng USB để Download/Upload dữ liệu