Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 2000 PRO

Liên hệ giá

  • Quản lý: 2000 dấu vân tay
  • Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay
  • Bộ nhớ: 100.000 bản ghi
  • Giao tiếp : TCP/IP/ USB
  • Màn hình LCD hiển thị tên, ID