Thiết bị kiểm soát ra vào cửa Soyal AR 727H

3.610.000

– Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)

– Khả năng chống nước, lắp đặt ngoài trời IP56

– Bộ nhớ trong quản lý 3.000 user (M4/M8) hoặc 65.000 user (M6).

– Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ

– Hỗ trợ 16 TimeZone, 2 Auto Open Door TimeZone

– Điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với AR-401RO

– Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ

– Lưu trữ 1.500 giao dịch khi Off-Line (M4/M8)

– Phần mềm kiểm soát Anh/Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/RS232/Ethernet – RS485)

– Khả năng kết nối với 127 thiết bị trên một đường RS485

– Khả năng kết nối tối đa 2 bộ điều khiển thang máy AR-401RO (lên đến 32 tầng): thông qua TTL

– Đầy đủ các tinh năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa

– Có thể áp dụng cho hệ thống châm công vừa và nhỏ