Bộ xử lý trung tâm RAC-4600N

Liên hệ giá

Số lượng thẻ 40 000 thẻ

Bản ghi 100 000 lượt

Sử dụng nguồn điện 12V

Cổng TCP/IP

Kích thước 150*210*40 (mm)

Bảo hành 12 tháng