Cổng ,Cửa Xoay Flap Barrier Fujica FJC-Z1118

Liên hệ giá


Cửa Xoay Flap Barrier Fujica FJC-Z1118 được chế tạo bằng máy theo khuôn mẫu do đó tất cả các bộ phận được chế tạo rất chính xác và hoạt động ổn định.

Cần gạt theo một hay hai hướng tùy theo điều chỉnh của người sử dụng.

Bộ cổng an ninh phân làn JCA-Y01 bao gồm 02 model khác nhau kết hợp thành. Tùy thuộc số làn ra/vào mà ta tích hợp các model khác nhau.