Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa ra vào Soyal AR-723H

1.670.000

  • AR-723H – NEW – (Taiwan)- đọc thẻ EM 125KHz
  • Hoạt động độc lập (stand-alone) , không kết nối máy tính
  • Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt.
  • Lưu trữ 1.200 giao dịch
  • Sử dụng Master Card.
  • Phần mềm kiểm soát Anh/Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/RS232/Ethernet – RS485