Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa ra vào Soyal AR-757H

2.450.000

– Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)

– Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt.

– Hỗ trợ 16 TimeZone, 2 Auto Open Door TimeZone.

– Điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với AR-401RO

– Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.

– Lưu trữ 3000 giao dịch khi Off-Line

– Phần mềm kiểm soát Anh/Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/RS232/Ethernet – RS485)

– Khả năng kết nối với 255 thiết bị trên một đường RS485