Khóa cửa khách sạn Hune dùng thẻ IC 998-IC

Liên hệ giá

  • Thẻ áp dụng: Thẻ IC SIEMENS.
  • Nguồn điện: 4 pin kiềm AAA tiêu chuẩn.
  • Tuổi thọ pin: Khoảng 18 tháng ở trạng thái bình thường, tùy thuộc vào cả điều kiện sử dụng và khí hậu.
  • Tiêu thụ tĩnh: 3uA.
  • Tiêu thụ động: 180mA.
  • Mở khóa khẩn cấp: Cửa có thể được mở bằng Thẻ Master hoặc phím Cơ ngay cả khi chốt chết hoạt động.
  • Thời gian mở: Khóa sẽ tự động khóa lại 7 giây sau khi mở khóa…