Khóa khách san Hune 029-5-D giá rẻ nhất

Liên hệ giá

  • Khóa có thể phân 4 loại quyền cho thẻ.
  • Cho phép hủy tác dụng thẻ đã bị mất ngay trên phần mềm mà không cần cài đặt hay thay khóa.
  • Pin có thể sử dụng trong 18 tháng trong điều kiện bình thường.
  • Khóa cửa sẽ được khóa lại một cách tự động 7 giây sau khi mở khóa.
  • Thẻ có thể 1.000 lần hoạt động liên tục