Khóa nam châm điện PRO-0300M

  •  Kết hợp với hệ thống Access Control.
  • Time delay adjustable 0,3,6,9 seconds
  • Hữu dụng cho cửa gỗ, cửa kính, cửa thoát hiểm(mm)
  • Voltage : DC 12V
  • Gross weight :  1.4 kg