Máy chấm công nhận dạng vân tay và thẻ KJ3500 H PFC EM/5K

  • Tốc độ nhận thực nhanh (< 0.3 giây 1:N).
  • Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay
  • Màn hình màu TFT 2.8″, bàn phím cảm ứng
  • Sử dụng cảm biến CMOS, độ phân giải 500dpi
  • Số lượng người sử dụng: 5.000 người/vân tay
  • Số lượng bản ghi sự kiện: 500,000 bản ghi, 10.000 ảnh chụp