Phần mềm Suprema BioStar 2

Liên hệ giá

  • Bản đồ đồ họa tương tác: Quản trị viên có thể theo dõi và kiểm soát các điểm truy cập bằng giao diện bản đồ đồ họa tương tác mới

  • Nhóm / cấp truy cập không giới hạn: Để tối đa hóa tính linh hoạt của hệ thống, Biostar 2 cho phép số lượng nhóm và cấp truy cập không giới hạn 

  • Thông báo tự động: Khi một nhân viên vượt quá giờ làm việc định sẵn của mình, một thông báo email tự động sẽ được gửi

  • Giờ làm việc linh hoạt: Biostar 2 hiện hỗ trợ lập lịch thay đổi linh hoạt cho sự lựa chọn của nhân viên