Thiết bị kiểm soát cửa ra vào Kobio X7

Liên hệ giá

  • Khả năng quản lý: 200 dấu vân tay, 500 thẻ
  •  Cổng kết nối khóa, nút exit, door sensor, alarm, door bell
  • Thời gian xác nhận vân tay: ~ 1 giây
  •  88 x 88 x 35 mm