Thiết bị đọc thẻ RAC-940PE

Liên hệ giá

Khoảng cách đọc thẻ tối đa 8-10cm

Số thẻ quản lý 10 000 thẻ

Số sự kiện10 000

Màn hình LCD 128 x 64

Kích thước của má y130*100*27

Trọng lượng 340g

Bảo hành 12 tháng