Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa ra vào AR-721H

Liên hệ giá

– Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) 

– Bộ nhớ trong quản lý 1.024 user (M4/M8) hoặc 65.000 user (M6). 

– Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ

– Hỗ trợ 16 TimeZone, 2 Auto Open Door TimeZone.

– Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.

– Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line (M4/M8) – Phần mềm kiểm soát Anh/Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/RS232/Ethernet – RS485)

– Khả năng kết nối với 127 thiết bị trên một đường RS485

– Khả năng kết nối tối đa 2 bộ điều khiển thang máy AR-401RO (lên đến 32 tầng): thông qua TTL

– Đầy đủ các tinh năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa

– Có thể áp dụng cho hệ thống châm công nhỏ